Low light biljni akvarijum
Upisao Zveroguster u November 28 2007 16:20:12

?Low light-low tech? biljni akvarijum


Za razliku od jako osvetljenih akvarijuma gde se dodaje CO2, doziraju mikro i makroelementi i ?esto menja voda, ovaj tip akvarijuma iziskuje mnogo manje vremena ali i novca. ?Low light-low tech? biljni akvarijum zahteva izmene vode jednom u tri meseca (?etiri puta godišnje).


articles: Zvero.jpg


Za uspešno formiranje i održavanje akvarijuma ovakvog tipa, pre svega, potrebno je imati slabije svetlo iznad akvarijuma. Otprilike, u rasponu od 0.25w/l do 0.4w/l.

Druga stvar je postavljanje hranljive podloge u sloju od 2-3 cm. To može biti kupovna podloga za akvarijume, treset, zemlja za cve?e. Preko toga bi trebalo postaviti šljunak u sloju od najmanje 5cm. Podloga bi trebala biti bogata gvož?em. Mnogi koriste laterit i fluorit, dok tako?e dosta njih stavljaju kuglice laterita bogate gvož?em, u podlogu.

Slede?i korak je punjenje akvarijuma vodom, i stavljanje filtera i greja?a. Temperatura vode ?e zavisiti od vrste riba i biljaka koje nameravate da držite.
30% površine podloge bi trebale da zauzimaju brzorastu?e, stabljikaste biljke, koje ne zahtevaju previše svetla (H.polysperma,H.rosanervig), dok bi 20% trebale zauzimati spororastu?e biljke(Anubias,Microsorum). Biljke koje formiraju tepih su pogodne ali, po mom iskustvu, ne i neophodne.

Posle otprilike dve nedelje, ako biljke dobro rastu (o?igledan rast brtorastu?ih biljka), mogu biti uba?eni algari koji ?e biti od koristi ako je u me?uvremenu došlo do pojave algi. Ne bi trebalo ubacivati više od pet riba na nedeljnom nivou jer moramo dozvoliti nitrifikacionim bakterijama da se razviju i izbore sa velikim koli?inama amonijaka u vodi.

Nitrate uvek treba držati izme?u 15 i 25 ppm, a fosfate na 0.5 ppm. Osim ovoga, biljke zahtevaju CO2, koji ce nastajati usled disanja riba, raspadanja ribljeg izmeta i delova biljaka, procesa truljenja u podlozi. Pošto se CO2 ne dodaje, veoma je bitno održavati površinu vode mirnom. U suprotnom, talasanje i nemirna površina vode ?e omogu?avati ionako malim koli?inama CO2 koje su prisutne, da mnogo brže napuste sistem i ostanu ne iskoriš?ene od strane biljaka.

Mikroelemente treba dodavati na tri meseca. Treba biti oprezan da ne bi došlo do predoziranja hranljivim materijama. Ponekad je dobro dozvoliti biljkama da nam pokažu, kada im je doziranje potrebno. Korisno je znati prepoznati šta biljci nedostaje od hranljivih materija na osnovu njenog izgleda. Biljke se u ovakvim postavkama orezuju jednom u tri meseca,onda kada se menja voda. Ne treba zaboraviti ispiranje filter materijala jer zbog pojave mulja može do?i do otežanog protoka vode kroz filter.

Vrlo je važno redovno testirati nitrate. Koli?ina od preko 80ppm može biti opasna po živi svet.

?Low light ? Low tech? akvarijumi ne trebaju biti prenaseljeni ribama, naprotiv. Previše riba u ovakvoj postavci bi vrlo brzo dovelo do katastrofe. Velike ribe, produktima metabolizma, u kratkom roku mogu da pokvare kvalitet vode i ?esto unište biljke. Bez zdravih biljaka ova postavka ne može opstati. U ovakvim postavkama poželjni su algari, mnoge jatne vrste, kao i sve one vrste koje ne?e naškoditi vašem deli?u prirode.

Upamtite da dok su vaše biljke sre?ne,sre?ne ?e biti i vaše ribice.


Autor teksta: Duško Boji?

Preveo i adaptirao: Zverogušter