Uzgoj biljaka u Hydroponic sistemu
Upisao Aqua-art akvaristika u March 22 2007 23:23:44

Jedan od na?ina masovnijeg razmnožavanja biljaka koji se uglavnom koristi u komercijalne svrhe je hydroponic sistem. Suština tog sistema je da se koren biljke nalazi u vodi koja je oboga?ena potrebnim hranjivim materijama. Taj sistem je vrlo rasprostranjen i masovno se koristi u proizvodnji salata.

Sistem je vrlo jednostavno napraviti i ne zahteva neke enormne troškove kako za konstrukciju tako i za održavanje.
Za po?etak je potrebna neka kutijasta plasticna cev koju ?emo mi da zatvorimo na krajevima a na gornjoj strani da izbusimo otvore gde ?e da smestimo naše skasijice sa biljkama.

articles: hy1.jpg

Takav sistem se poveže sa par dodatnih creva sa jednom posudom gde se nalazi jedna obi?na pumpa niskog kapaciteta primerena sistemu koja ima namenu da cirkuliše vodu kroz sistem.

Mladice biljaka "sadimo" tako što je postavimo u vunu sli?nu onoj gra?evinskoj i postavimo je u saksiju.
Tu saksiju postavimo u otvor koji smo prethodno napravili i to je cela mudrost.


articles: hy2.jpg articles: hy3.jpg articles: hy5.jpg

Za prihranu biljaka se koristi te?no ?ubrivo za opštu namenu koje može da se kupi u poljoprivrednim prodavnicama. Koli?inu ?ubriva dodajemo po uputstvu proizvo?a?a. Ta koncentracija hranjivih materija može da se kontroliše i pomo?u posebno kreiranih monitora ali u osnovi i ne mora.
Sve zavisi od mogu?nosti i finansijskog stanja investitora.

Ceo takav sistem bi trebalo da se nalazi u plasteniku ili dovoljno osvetljenoj prostoriji koja je temperiran. Biljke rastu izuzetnom brzinom tako da svako ko se upušta u ovakve zahvate treba da razmisli i o tržistu. Ok, uvek postoji i izlaz pa tako može da se ovo koristi i za gajenje zelene salate za sopstvene potrebe ako baš ne ide prodaja akvarijumskih biljaka.
Ovakav sistem ne zahteva nikakvu regulaciju ugljendioksida što je o?ita prednost. Druga prednost je ta što se sve biljke ukorene tako da ih je posle vrlo lako saditi.

Izbor biljaka je veliki i u hydroponic sistemu koji je na slici rastu mnoge znane i neznane biljke
_______________________________________________________________________________________

Prvo da kažem da je sve ovo podeljeno u tri dela i ovo sada što sledi je jedan plastenik koji je dimenzija 10 x 12 m. Što se ti?e visine tu baš nisam siguran, nisam merio ali je negde oko 4 m u svom centralnom delu.

Ovde se vidi kako sve to izgleda gledano spolja.


articles: hy6.jpg

Tu odmah može da se zapazi kako je krov plastenika na vrhu malo podignut. To je usled toga što se taj deo otvara da ne bi došlo do pregrevanja kada je napolju toplo. To otvaranje je ru?no i to moze da se vidi na donjoj slici.

articles: hy7.jpg

Ovaj plastenik je pravljen za biljke koje ne podnose nisku temperaturu pa je zato ra?en dvoslojno. Ta dva sloja ili prekriva?a su odvojena vazdušnim jastukom koji se obezbe?uje neprestanim uduvavanjem toplog vazduha u taj prostor.
To može da se vidi na slede?oj slici.


articles: hy8.jpg

Unutrašnjost je organizovana tako što su napravljena tri nivoa na kojima se nalaze plasti?ne cevi u kojima se gaje biljke.

To izgleda nekako ovako:


articles: hy9.jpg

articles: hy10.jpg

Cirkulacija vode se obezbedjuje adekvatnom pumpom dovoljnog kapaciteta da zadovolji potrebe sistema. Rastvor vode i hranjivih materija se šalje na najvisi nivo a onda voda slobodnim padom se vra?a u po?etnu posudu odakle se ponovo vra?a u sistem.


articles: hy11.jpg

Na donjoj slici mogu da se vide ti prelasci sa jednog na drugi nivo.

articles: hy12.jpg

Na gornjoj slici može da se vide spojnice koje se koriste i u morskoj akvaristici.

Grejanje ovog plastenika se obavlja sa jednim gasnim greja?em koji je dovoljan da zagreje dva ako ne i vise plastenika.


articles: hy13.jpg

Regulacija se obavlja klasi?nim termoregulatorom:

articles: hy14.jpg

Grejanje je smešteno u drugom plasteniku odakle se topli vazduh dovodi putem cevi do ovoga plastenika.

articles: hy15.jpg

Eto to bi bilo onako uopšteno o ovom plasteniku. Tu nisam postavio slike da se vidi,ali tu još ima dodatne ventilacije kojom se obezbe?uje hla?enje plastenika.                                                                                              Tekst napisao: boban
                                                                                              Preuzeto sa: www.beke.co.nz