POČETNA ONLINE prodaja stari FORUM Tekstovi Galerija AKVARIJUM CENTAR FB stranica FB slike akvarijuma December 02 2022 18:30:56
Akvarijum Centar

 
Juwel akvarijumi
 
Ponuda ribica - cene

 
Baner

 
Atman EF-4

 
Izrada akvarijuma

 
 Vidi temu
Aqua art - saveti i ideje za akvaristiku | Realizaciju portala omogucio: Akvarijum Centar | www.akvarijum-centar.com
Autor Izrada akvarijuma - Akvarijum Centar
AC
Administrator

Reputacija: [ +12 ]
Postovi: 2100
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 25-01-2012 02:10
Izrada akvarijuma je u sutini jedna kompleksna tema i ovde ?u pokuati da ukaem na detalje prilikom jedne kvalitetne izrade akvarijuma. Najbitniji delovi moda podueg teksta ?e biti podvu?eni.

Akvarijum Centar ?e u toku ove godine uvesti standarde prilikom izrade akvarijuma i isporu?iva?emo gotove akvarijume samo prema propisanim standardima, a o standardima neto kasnije...

Podjimo od kona?nog izgleda isporu?enog akvarijuma sa postoljem, koje smo izradili po elji jednog klijenta.Osim nekog krajnje standardnog akvarijuma sa postoljem, sa ove slike nita se posebno ne vidi, dok ne proanaliziramo detalje.

Detalji se naj?e?e odnose na poklopac/haubu za akvarijum. Ljudi koji prvi put nabavljaju akvarijum, zanemaruju ?injenicu da je hauba ubedljivo najkomplikovaniji deo akvarijuma, ako elimo da pri?amo o prakti?nim reenjima sa kvalitetnom rasvetom.

Najve?a greka, koju akvarista uradi je to prvo napravi akvarijum, eventualno kupi opremu, a rasvetu ostavi za kraj. Kako radimo sa hiljadama ljudi u Akvarijum Centru, ve? znamo kako to ide i koliko su ljudi iznena?eni kad vide da je nadogradnja kvalitetne rasvete skuplja od svega ostalog to su uloili u akvarijum.

Dakle, ukoliko ve? ne kupujete fabri?ki akvarijum, a kojih sam ja veliki ljubitelj (naravno Juwel na prvom mestu), pre bilo kakvih radova osmislite prakti?nost i funkcionalnost haube i procenite kvalitet osvetljenja, kao i procenu da li je to dovoljno za recimo biljke, ako elite biljni akvarijum i sl.

Da se vratim na ovaj pokazni akvarijum dimenzija 125 x 60 x 70cm (ukupna visina 70, vodeni stub 60)

Sa spoljne strane vidljivi deo poklopca uradjen je od stakala, preko kojih je zalepljena folija. Stakla su povezana silikonskim arkama. Ovo je prva zna?ajna stvar, jer omogu?uje baratanje staklima bez skidanja sa haube.Stakla se na ovaj na?in mogu preklopiti, klizati po lajsnama na kojim stoje... i u praksi prilom radova u akvarijumu nije ih potrebno skidati.
irina silikonske arke koju radimo odedjujemo po obrascu
(debljina stakla od poklopca X 2 + 2mm)Kada se preklope stakla vezana silikonskom arkom, nailazimo na ono to je spolja nevidljivo, a smeteno je u poklopac.

Prilikom izrade kompletnih akvarijuma, Akvarijum Centar ?e ubudu?e koristiti isklju?ivo JUWEL konzole sa vodootpornim nosa?ima i sijalicama.Ispod ovakvih konzola ne idu stakleni pod-poklopci. Svako ko ima akvarijum sa staklom ispod rasvete zna kolika je muka skidati sve to, kada treba da se radi oko akvarijuma.Osim vodonepropusnosti, maksimalne bezbednosti (moete ubaciti namerno celu konzolu sa sijalicama u vodu i nita se apsolutno ne dogadja osim to sijalice i dalje svetle u vodi), izbor na JUWEL konzole kao standard prilikom ugradnje, pao je i zbog kvaliteta samih sijalica.


Ovaj deo ?e biti posebno obra?en, za ta smo ve? spremili ure?aje za merenje karakteristika svetla, gde ?e se jasno videti da jedna JUWEL-ova sijalica menja 2,3 ili 4 sijalice drugih proizvo?a?a.
Tako?e ?emo pokazati koliko staklo ispod rasvete umanjuje efekat postavljenih sijalica, ?ak i kada je ?isto, a u praksi svako zna koliko se ta stakla zaprljaju od algi, kondenza, kamenca...
Bez pod-poklopaca iskori?enost svetla je maksimalna, osim u delovima neophodnih popre?nih oja?anja.
Pored toga kori?enje originalnih reflektora/odsjajiva?a, kao to se vidi na slikama, poja?ava do 100% intenzitet svetla.Pored rasvete postoji jo detalja na koje bih ukazao, a koji prave razliku izmedju dobrih, boljih ili loije izra?enih akvarijuma. Ti detalji su najpoznatiji nama koji se profesionalno bavimo ovimo, ali promi?u neiskusnim, ali i onim iskusnijim akvaristima.

KP obrada stakla ili obaranje ivica je neto to ?e tako?e podrazumevati standard kod akvarijuma koje ?e isporu?ivati Akvarijum Centar.
Prednosti KP obrade su brojne i estetski o?igledne
, a ogledaju se u:
-nema mikronaprslina koje mogu dovesti do pucanja akvarijuma ''iz ?istog mira''.
-ne postoji opasnost od povrede na ivicu stakla.
-nema podlivenog stakla
-prilikom eventualnog razlepljivanja akvarijuma, akvarijumi sa KP obradom se lako skidaju i lako ?iste od silikona...
-estetski mnogo bolje izgleda
-izme?u ostalog svaki proizvo?a? akvarijuma u svetu koristi stakla sa KP obradom...

Da se razumemo, akvarijumi se mogu sigurno odraditi i bez KP obrade ivice, ali sve prednosti gore navbedene apsolutno stoje.Prilikom spajanja stranica stakla silikonom, mnogo je lake i bre istisnuti skoro sav silikon priljubljivanjem recimo prednje strane uz bo?ne. Tom prilikom, a usled loijeg se?enja, staklo moe do?i preblizu u odnosu na drugo staklo i izazvati ljuspanje ili u gorem slu?aju pucanje ili se deava da silikon ''pobeli''.

Dosta je bolje ostaviti ''meso'' 1-2mm u zavisnosti od debljine stakla i veli?ine akvarijuma, ali i tee uraditi. Takvim akvarijuma u ve?ini slu?ajeva ipak ''nita ne fali'', ali im je ''ivotni vek'' kra?i.Podrazumeva se rad sa trakama za izvla?enje fuga/fugniUkoliko recimo pogledate JUWEL fabri?ke akvarijume, vide?ete da na zadnjoj strani, u gornjem delu, postoje 2 otvora u plasti?nom ramu, koja slue sa provla?enje kablova, ali i nadogradnje kanister filtera.

Pravljenje takvih otvora je naj?e?e komplikovano izvesti na staklu, poto staklo ne moe jednostavno da se se?e tako da se dobije pravougaoni ise?ak. Ljudi koji izradjuju akvarijume naj?e?e zaseku staklo pod kosinom, ili ostave rupu u gornjem poklopcu. Oba slu?aja imaju svoje mane, ali su naravno najjeftinije i najlake reenje.

Ipak postoje i elegantija reenja. Prvo se mainski napravi rupa na staklu, a onda se ree staklo. Na taj na?in dobijamo ovo:Ako se sad vratimo na prvu sliku iz ove teme:a nakon pro?itanog teksta, lako ?emo videti da akvarijum ovakvog spoljneg izgleda moe da se radi na razne na?ine, uz manje ili vie utroenog vremena, uz manje ili vie uloenog novca, uz manje ili vie delova stakla (ovaj akvarijum, uklju?uju?i ru?ke koje nisu pomenute, izra?en je od 25 izmerenih delova stakla)...

Izbor je u svakom slu?aju na vama, a u skladu sa potrebama i mogu?nostima.
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Izrada akvarijuma - Akvarijum Centar
AC
Administrator

Reputacija: [ +12 ]
Postovi: 2100
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 29-10-2012 00:02
Kao to smo planirali, ove godine smo doli do definicije akvarijuma u smislu kako on treba da izgleda (materijali) i koje tehni?ke karakteristike sadri.

Da ne zaboravim da napiem re?enicu koju ?esto koristim u razgovoru: Akvarijum je dobar onoliko koliko mu je dobro reen poklopac.
Tu podrazumevam brzinu pristupa akvarijumu (vreme pristupa radu mora da je manje od 10 sekundi), da ne sadri podpoklopac, jer sadri vodootporna grla i sijalice.
irina silikonskog spoja (1,5mm) ravno izvu?ene fuge i stakla sa KP obradom se podrazumevaju.

U odnosu na prethodne slike, uradili smo poboljanja u smislu izbora materijala za poklopac i maske za svetlo i pregradni filter ako ga ima.

Umesto folija kojima smo oblagali te povrine, sada u karakteristi?nom Akvarijum Centar akvarijumu koristimo crno staklo visokog sjaja.

Kako sve ?e?e opremamo ekskluzivne prostore, ovaj materijal je pun pogodak i prema naem miljenju i prema miljenju klijenata.

Ovde je nekoliko slika poboljanja koja ve? neko vreme radimo, a sad nadjoh vremena i da uslikam.

Ru?ke lepljeno na crno staklo:

Poklopac sa silonskim arkama:Kada se otvore poklopci legni na ru?ke (mogu se podjednako otklopiti i druge strane poklopaca zavisno u kom delu akvarijuma se radi)Otvaranje poklopca:

Crno staklo se koristi i za masku za filter i za pregradni filter. Upotrebom ovog materijala dobije se 100% savrena boja za pregradjivanje filtera)I jedan pogled i na JUWEL konzolu sa vodootpornim grlima i na filter:Kako novi prostor privodimo kraju, ovaj princip ?e se mo?i za par dana i uivo videti u Izlobenom Salonu Akvarijum Centra, na primeru jednog akvarijuma od 600 litara.
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Izrada akvarijuma - Akvarijum Centar
AC
Administrator

Reputacija: [ +12 ]
Postovi: 2100
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 29-10-2012 01:05
Neto sam i snimio jednom rukom dre?i kameru, a drugom rade?i s poklopcima. Konzolu sa sijalicama smo zbog kvaliteta snimka izvadili iz akvarijuma i postavili iznad.

LINK na snimak
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Izrada akvarijuma - Akvarijum Centar
AC
Administrator

Reputacija: [ +12 ]
Postovi: 2100
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 27-02-2013 03:08
Zbog sve ve?e poztranje poseban deo kod izrade predstavljaju plazma akvarijumi... uskoro opirnije...
Pošalji privatnu poruku
Autor RE: Izrada akvarijuma - Akvarijum Centar
AC
Administrator

Reputacija: [ +12 ]
Postovi: 2100
Registrovan: 09.03.07
Upisano u 27-02-2013 23:52
Akvarijum prenet u Salon i ?eka preuzimanje, pa sam uradio par fotografija. Konkretno ovaj akvarijum je dimenzija 140x20x70. Filter je dvokomorni, a izbegavanje tre?e komore, to je jako bitno kada nema mnogo prostora zbog irine, dobija se buenjem rupe na pregradnom staklu.

ta re?i pravi LCD, full Coa, full HD happyhappyhappy

Pozajmljeno postolje od Aquaatlantis-ovog akvarijuma za potrebe slikanja.Pošalji privatnu poruku
Idi na:
Meni
ONLINE prodaja
stari FORUM
AKVARIJUM CENTAR
Akvarijum Centar
Izrada akvarijuma
Održavanje akvarijuma
Juwel akvarijumi
Slike akvarijuma
AKCIJE, AC
Akvarijumske ribice
3D pozadine
PostExpress
KATEGORIJE PROIZVODA - najprodavanije
Kompresori Resun LP
Kanister filteri za akvarijum
Pumpe za fontane
Tetra Diskus
Kvarcni pesak za akvarijum
Oprema za akvarijum
 
Prijava
Korisniko ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Zatraite novu OVDE.
 
Online
Gosti: 37
Nema članova prisutnih

Registrovanih: 2,771
Neaktiviranih članova: 0
Najnoviji: Akvarijum Studio
 
Zadnji članci
Vrste i uzgajanje sl...
Proizvodjac za CO2 (...
Kozice za akvarijum ...
Lepljenje (pravljenj...
Kompakt Fluorescentn...
Postizanje efekta du...
Vodene paprati - Tip...
Filtracija u nature ...
T5 (HO) i T8 rasvjeta
Trimovanje biljaka u...
CO2 drop checker
Trimovanje stabljika...
Iwagumi - odrzavanje...
Alge i biljke
Iwagumi - kreiranje ...
Principi i tehnike u...
Iwagumi - principi p...
PPS-pro na?in doziranja
Odgovarajuce doziran...
Put do finalnog izgl...
Razvoj supstrata u "...
Identifikacija mahovina
Nature aquarium, aqu...
Tajne holandskog sti...
DIY Makroelementi st...
Principi aquascapinga
Low light biljni akv...
Biljke prednjeg plan...
Zid od mahovine
Dugorocno odrzavanje...
Filtracija u biljnom...
Metal halogena - MH ...
Drvo i bilje na njemu
Neocaridina denticul...
Rastvorljivost gasov...
EI sistem doziranja
Kontrola algi u bilj...
Cryptocoryne - prepo...
Znacaj mikro i makro...
DIY neonsko osvetljenje
Podloga u akvarijumu
Slama u borbi protiv...
Biotopski akvarijum ...
Supstrat za cvece ka...
Uzgoj biljaka u Hydr...
Aquascaping
Kamen i drvo - dekor...
Sezona biljaka
Razmnozavanje akvari...
Otvoren akvarijum
Osvetljenje za akvar...
Dodavanje CO2 u akva...
Makro i mikro elementi
Vrste algi
 
Akvarijum Centar 1, ADRESA: Ugrinovačka 116 f, Zemun, Beograd, PAK 200461, Srbija, TELEFON: 065 / 82 52 755 FAX: 065 / 82 52 755 EMAIL: akvarijumcentar1@gmail.com MATIČNI BROJ: 64401467 PIB: 109748569 RADNO VREME: radnim danima 10:00–20:00, subotom 10:00–16:00,