POČETNA ONLINE prodaja stari FORUM Tekstovi Galerija AKVARIJUM CENTAR FB stranica FB slike akvarijuma December 02 2022 17:38:26
Akvarijum Centar

 
Juwel akvarijumi
 
Ponuda ribica - cene

 
Baner

 
Atman EF-4

 
Izrada akvarijuma

 
Tajne holandskog stila uredjenja akvarijuma

Tajne holandskog stila ure?enja akvarijuma


articles: Zvero2.jpg

Najve?a tajna raskonog izgleda holandskog akvarijuma je dubina celokupnog prizora koju posmatra? uo?ava. Ovo se postie postavljanjem podloge tako da se njena debljina postepeno pove?ava od prednjeg ka zadnjem staklu, zatim dobro odra?enim prelazima, kao i dobrim izborom fokusne ta?ke. U tom slu?aju, posmatranjem biljaka od prednje prema zadnjoj strani akvarijuma, prime?uje se razlika u visini, tj. biljke u prednjem planu su najnie, a visina biljaka se postepeno pove?ava tako da se one najvie nalaze do zadnje strane akvarijuma. Tako napravljeni prelazi navode oko posmatra?a na fokusnu ta?ku. Fokusnu ta?ku moe predstavljati neka velika biljka ili biljka koja svojom bojom odska?e od okruenja, tako?e to moe biti neki ve?i kamen, kao i komad drveta okruen sitnijim biljkama.


ta su terase?


Pojam ?terasa? predstavlja postavljanje podloge tako da se ona nalazi na razli?itim nivoima visine, u jednom istom akvarijumu. Tada se koriste pomo?na sredstva kao to su drvo, kamen, same stranice akvarijuma, kao i gumeni prilepci za staklo. Jedina mana ovog na?ina formiranja podloge je mogu?nost da se podloga na tom mestu obrui. Zbog toga se svi poslovi na tim mestima, kao to je usisavanje ili presa?ivanje biljaka, trebaju obavljati veoma paljivo. Preporu?ljivo je da barijera koja dri terasu bude iz jednog dela, da bi se smanjila mogu?nost obruavanja podloge.


Prednji plan:


Utisak koji odaje prednji plan bitno uti?e na kompletan izgled holandskog akvarijuma. Deo podloge do prednjeg stakla treba biti vidljiv u to tanjem sloju, a najbolji efekat je ako se sloj podloge uopte ne prime?uje. Za tu svrhu se moe koristiti lepljiva traka irine nekoliko santimetara koja ?e kamuflirati vidljivi sloj podloge. Treba voditi ra?una da irina trake bude to priblinija debljini podloge, a nikako ira.


Izbegavanje svakidanjeg:


Ure?enje akvarijuma najvie zavisi od ideje i mate akvariste. Npr. besmisleno je koristiti visoke biljke u prednjem planu iz prostog raloga to je tada nemogu?e videti ta se nalazi iza. Tako?e nije dobro postavljati velike biljke kao fokusnu ta?ku u sam centar akvarijuma jer je obi?no tada oko posmatra?a prikovano za centar i ceo prizor deluje monotono. Kod terasastog ure?enja podloge visoke biljke ne moraju uvek biti u zadnjem planu, ve? se mogu nalaziti i u srednjem planu, levo i desno od sredine ili skroz do bo?nih stranica akvarijuma, tako da se nalaze u neposrednoj blizini terase. Po istom principu, nie biljke se ne moraju uvek saditi u prednjem planu. Ovakvim kombinovanjem se postie ono to umnogome ulepava sliku akvarijuma ? utisak dubine!
Postavka akvarijuma sa slike iznad sadri nekoliko lepo uklopljenih grupa razli?itih vrsta biljaka i zapravo je mnogo jednostavnija nego to izgleda. Prednji plan je nizak i lepo ure?en, dobro napravljeni prelazi navode oko posmatra?a na fokusnu ta?ku, a bunovi biljaka daju odli?an kontrast.


Stranice akvarijuma:


Kod holandskog ure?enja treba obratiti panju na to bolje prikrivanje opreme koja vizuelno umanjuje lepotu akvarijuma. Tu se podrazumeva i maskiranje stranica akvarijuma biljkama i terasama, kao i komadima drveta koji mogu biti obrasli biljkama.


Pravljenje terase:


Kod pravljenja terasa, nasip podloge treba obezbediti to stabilnijom barijerom. Iz estetskih razloga je poeljno koristiti prirodne materijale: drvo, kamen.


articles: Zvero3.gif


Na slici je prikazan popre?ni presek barijere koja dri terasu i spre?ava njeno obruavanje. Komadi stakla debljine 2 cm, postavljeni su pod uglom tako da prate oblik drveta ili kamena na koje staklo nalee. Staklo je prekriveno najlonom koji ima ulogu da spre?i rasipanje podloge. Komadi stakla se ne vide jer su prikriveni slojem supstrata. Supstrat ?ini oslonac za staklo i drvo odnosno kamen, koji predstavljaju oslonac same terase.

Pre pravljenja terase, bitno je odrediti na kom mestu ?e se ona nalaziti i koliko ?e biti visoka. Treba imati na umu da terase koje su paralelno postavljene u odnosu na prednje staklo akvarijuma ne daju neki efekat jer ne odaju utisak dubine. Zato je najbolje da one budu postavljene pod uglom od 45 stepeni i da budu razli?itih visina, tako da su najnie one koje su napred, a sve vie to su blie zadnjem staklu. Tako?e, treba izbegavati simetri?nost, npr. terase na levoj strani akvarijuma trebaju biti razli?itih oblika i visina od onih koje se nalaze na desnoj strani. Dobar efekat se postie ako barem na jednom mestu postoji praznina tako da se moe videti deo pozadine ali to nikako ne bi trebalo biti na sredini akvarijuma. Da bi se to postiglo, na tim mestima je potrebno postavljati nie terase.


Tekst peuzet sa: http://www.aquabotanic.com/dutchsecrets.htm

Preveo i adaptirao: Zveroguter

 

Meni
ONLINE prodaja
stari FORUM
AKVARIJUM CENTAR
Akvarijum Centar
Izrada akvarijuma
Održavanje akvarijuma
Juwel akvarijumi
Slike akvarijuma
AKCIJE, AC
Akvarijumske ribice
3D pozadine
PostExpress
KATEGORIJE PROIZVODA - najprodavanije
Kompresori Resun LP
Kanister filteri za akvarijum
Pumpe za fontane
Tetra Diskus
Kvarcni pesak za akvarijum
Oprema za akvarijum
 
Prijava
Korisniko ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Zatraite novu OVDE.
 
Online
Gosti: 27
Nema članova prisutnih

Registrovanih: 2,771
Neaktiviranih članova: 0
Najnoviji: Akvarijum Studio
 
Zadnji članci
Vrste i uzgajanje sl...
Proizvodjac za CO2 (...
Kozice za akvarijum ...
Lepljenje (pravljenj...
Kompakt Fluorescentn...
Postizanje efekta du...
Vodene paprati - Tip...
Filtracija u nature ...
T5 (HO) i T8 rasvjeta
Trimovanje biljaka u...
CO2 drop checker
Trimovanje stabljika...
Iwagumi - odrzavanje...
Alge i biljke
Iwagumi - kreiranje ...
Principi i tehnike u...
Iwagumi - principi p...
PPS-pro na?in doziranja
Odgovarajuce doziran...
Put do finalnog izgl...
Razvoj supstrata u "...
Identifikacija mahovina
Nature aquarium, aqu...
Tajne holandskog sti...
DIY Makroelementi st...
Principi aquascapinga
Low light biljni akv...
Biljke prednjeg plan...
Zid od mahovine
Dugorocno odrzavanje...
Filtracija u biljnom...
Metal halogena - MH ...
Drvo i bilje na njemu
Neocaridina denticul...
Rastvorljivost gasov...
EI sistem doziranja
Kontrola algi u bilj...
Cryptocoryne - prepo...
Znacaj mikro i makro...
DIY neonsko osvetljenje
Podloga u akvarijumu
Slama u borbi protiv...
Biotopski akvarijum ...
Supstrat za cvece ka...
Uzgoj biljaka u Hydr...
Aquascaping
Kamen i drvo - dekor...
Sezona biljaka
Razmnozavanje akvari...
Otvoren akvarijum
Osvetljenje za akvar...
Dodavanje CO2 u akva...
Makro i mikro elementi
Vrste algi
 
Akvarijum Centar 1, ADRESA: Ugrinovačka 116 f, Zemun, Beograd, PAK 200461, Srbija, TELEFON: 065 / 82 52 755 FAX: 065 / 82 52 755 EMAIL: akvarijumcentar1@gmail.com MATIČNI BROJ: 64401467 PIB: 109748569 RADNO VREME: radnim danima 10:00–20:00, subotom 10:00–16:00,