POČETNA ONLINE prodaja stari FORUM Tekstovi Galerija AKVARIJUM CENTAR FB stranica FB slike akvarijuma February 03 2023 08:57:31
Akvarijum Centar

 
Juwel akvarijumi
 
Ponuda ribica - cene

 
Baner

 
Atman EF-4

 
Izrada akvarijuma

 
Podloga u akvarijumu

U ovom tekstu bi?e re?i o podlozi, vrastama podloge i koliko je ona presudna u kvalitetnom uzgajanju akvarijumskih biljaka.


Malom broju akvarijumskih biljaka podloga nije neophodna za pravilan razvoj, naravno da je ve?ini neophodna dok je kod nekih vrsta biljaka potrebna specifi?na podloga. Sama podloga ne slui samo za vezivanje korenja biljke u podlozi ve? slui i kao veza za snabdevanje biljke hranljivim materijama iz same podloge. Kao to je ve? navedeno u tekstu za neke biljke podloga je apsolutna neophodna radi uspenog razvijanja.
Odabir same podloge nije tako lak ?in kao to to izgleda na prvi pogled, naime nije dovoljno oti?i do prve specijalizovane radnje i kupiti prvu podlogu na koju se nai?e i da se sa time smatra da je zavren posao. Jedno treba da imate na umu imitiranje majke prirode na malom prostoru nije uopte lako. Na primer u prirodi korita reka ujedno i same vodene struje su obi?no toplije od same vodene mase. Po nekad je to samo jedan ili dva stepena u pitanju ali je i tako mala razlika dovoljna da se stvori sporo ali konstantno strujanje vode kroz podlogu. Ovo strujanje vode blago podgreva sam koren biljke, ujedno ovo strujanje vode nanosi hranljive materije u blizinu korena biljke tako da je dostupnije samoj biljci na kori?enje.


Ovaj proces moe da se simulira uz pomo? grija?a u vidu kabela koji se postavljaju u podlogu, na ovaj na?in se postie lagano zagrevanje i stvaranje konveksnih struja oko samog korenja. Iako ja ne koristim kablove za zagrevanje podloge ni u jednom od mojih akvarijuma, neki ljudi ih koriste, i oni mogu biti jako korisni ukoliko je podloga sastavljena od vie tankih slojeva sa koncentrovanom hranljivom materijom. Sve je ovo spomenuto u nameri da se ukae na to kako sama priroda ime neke svoje ne?ine za rast biljaka , dok mi to pokuavamo da imitiramo uz pomo? tehnologije,


Slede?i problem koji se javlja u vezi podloge koju ste kupili u specijializovanoj radnji moe biti i sama veli?ina kamenja. Sama veli?ina kamenja je od manjeg zna?aja za vae ribice u akvarijumu, ali je svakako od velikog zna?aja za uspeno ukorenjivanje vaih biljaka. Prekrupna podloga omogu?ava vodi da bre struji kroz nju, samim tim voda svojim brzima i ja?im protokom odnosi hranljive sastojke preko potrebne za biljke, tako?e oteava irenje korenju biljke kroz podlogu. Nasuprot tome suvie sitna podloga moe da se zgusne spre?avaju?i na taj na?in protok vode, samim tim korenje biljaka bi?e uskra?eno za hranljive materije.
Prava podloga za akvarijume treba da su zaobljeni kamen?i?i sa granulacijom koja iznosi iznosi od 1 mm do 3 mm. Podloga koja se sastoji od otrog kamenja, bez obzira koliko ona nekome lepo izgledala moe da oteti korenje biljaka, ?ak i same ribice iz tog razloga bi trebalo da se izbegava ovakva podloga.


Debljina same podloge je isto jedan od bitnih faktora za pravilan razvoj biljaka. U akvarijumu bi debljina same podloge trebala da se kre?e od 7 cm u prednjem delu do nekih 13 do 15 cm u zadnjem delu akvarijum. Naravno da sve ovo zavisi u mnogome od same veli?ine akvarijuma, ne treba preterivati ukoliko se radi o akvarijumu malih dimenzija.


Slede?e na ?ega treba obratiti panju je sam sastav podloge, odnosno ne treba birati takav ljunak koji u sebi sadri visok nivo kalcijuma, zna?i nita na bazi kre?njaka ili mrtvih korala iz mora. Na alost lepe koljke koje ste skupljali tokom viegodinjih odlazaka na letovanja na moru ne mogu da do?u u va akvarijum. Ovakvi elementi menjaju pH i pove?avaju alkalnost vae vode, u takvim uslovima vae biljke ?e sigurno da pate.


Kvarcna podloga


Ova vrsta podloge se na tritu moe na?i u vie vrsta granulacija i nijansi, ono to je bitno za nas bezbedna je za sve stanovnike naeg akvarijuma. Kvarcna podloga u svom sastavu ne sadri kre?njak, sastoji se od sitnog ljunka granulacije od 1 mm do 3 mm. U ovoj podlozi korenje se vrlo lako razvija.
Ukoliko u svom akvarijumu elite da drite biljke sa dubokim korenom ova podloga ne?e biti dovoljna, kvarcna podloga je potpuno inertna. Biljke se u ovakvoj podlozi hrane u procesu meanja vode, od ribljih otpadaka i ostataka riblje hrane. Ovo je sasvim dovoljno za ishranu korena biljaka.


Pesak


Koristi se intezivno u akvarijumima, ako elite da koristite pesak, budite sigurni da je on potpuno bezbedan za stanovnike u akvarijumu.
Pesak kao podloga je jako fine strukture tako da je njegova mana to se vremenom zgusne, to ometa pravilan rast i razvoj korenja produkt toga je odumiranje korena biljaka, vremenom i same biljke.
Podloge bogate hranljivim sastojcima
Ove vrste podloga i aditivi mogu biti veoma korisni ukoliko gajite biljke sa dubokim korenjem, biljke kojima je potrebna podloga bogata gvo?em odnosno za biljke koje su zahtevne po pitanju dranja.


Dva naj?e?e upotrebljavana aditiva su : treset i laterit

Treset je bogat sa organskim materijam i samim tim snabdeva biljke velikim dozama hranljivim materijama, to moe biti odli?no ukoliko su svi drugi zahtevi zadovoljeni. Ja ne preporu?ujem treset iz prostog razloga to ukoliko svi ostali uslovi nisu u potpunosti izbalansirani alge mogu da nam stvore velike probleme, probleme kakve nismo ni mogli da zamislimo da mogu da prouzrokuju.

Laterit je proveren i dokazan dodatak na tritu se uglavnom moe na?i u obliku finog praha. Neki ga koriste tako to ga izmeaju sa donjim delom podloge ili ga nanesu u tankom sloju na dnu samog akvarijuma i preko njega dodaju inertni sloj podloge odgovaraju?e debljine.


Drugi na?in dodavanja laterita i drugih hranljivih sastojaka u podlogu je kori?enjem tableta. Ove tablete se utiskuju direktno u podlogu neposredno pored korena biljke, obi?no je dovoljno doziranje jednom mese?no.
U poslednjih nekoliko godina na tritu su se pojavile specifi?ne podloge: Flourite, Floramax, Flora Base itd. Moje iskustvo govori u prilog Flouritu, sasvim sam zadovoljna rezultatima nakon kori?enja ove podloge.
U osnovi ove podloge osloba?aju hranljive sastojke u toku dueg vremenskog perioda, konstantno hrane?i koren biljaka. U akvarijumima u kojima koristim Flourit 90% od celokupne podloge je zastupljena ba od strane njega, ostatak se sastoji od tanke podloge kvarcnog peska na vrhu podloge. Kvarcni pesak je obavezan kao povrinski sloj da bi se spre?ilo podizanje taloga, ujedno spre?ava podizanje ostatka hranljive podloge prilikom sa?enja i presa?ivanja biljaka.

Zemlja

Sterilna zemlja ( Zemlja za cve?e ) moe biti deo podloge za va akvarijum. Iako je ovo na prvu pomisao dobra podloga, zna da bude veoma nezgodna pa je ne preporu?ujem. Ukoliko ipak odlu?ite da je koristite onda neka to bude najvie u sloju od 2 cm do 2,5 cm prekriveno isto sa tolikom koli?inom kvalitetnog ljunka.
Dobra strana ove podloge je to je rezultat konstantnog hranjenja korenskog sistema biljke sa hranljivim materijama na bazi organskog porekla, ujedno i vri konstantno osloba?anje manje koncentracije CO2 u vodu.
Loa strana ovakve podloge je to u samom akvarijumu mogu da se dese jaki naleti izbacivanja hranljivih materija u samu vodu, to kao efekat moe biti jako kobno za ivi svet u akvarijumu. Ovo se posebno odnosi na prvih nekoliko nedelja nakon postavljanja ove podloge, ba iz tog razloga ribe ne bi trebalo da postavljamo u akvarijum odmah po formiranju akvarijuma sa ovakvom vrstom podloge.
U prvom periodu po formiranju akvarijuma sa ovakvim tipom podloge nije na odmet drati aktivni ugalj, koji se nakon nekog perioda treba ukloniti iz filtera.

Preuzeto od Alesie Benedict, adaptirao Dragan Kinez

Meni
ONLINE prodaja
stari FORUM
AKVARIJUM CENTAR
Akvarijum Centar
Izrada akvarijuma
Održavanje akvarijuma
Juwel akvarijumi
Slike akvarijuma
AKCIJE, AC
Akvarijumske ribice
3D pozadine
PostExpress
KATEGORIJE PROIZVODA - najprodavanije
Kompresori Resun LP
Kanister filteri za akvarijum
Pumpe za fontane
Tetra Diskus
Kvarcni pesak za akvarijum
Oprema za akvarijum
 
Prijava
Korisniko ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Zatraite novu OVDE.
 
Online
Gosti: 19
Nema članova prisutnih

Registrovanih: 2,771
Neaktiviranih članova: 0
Najnoviji: Akvarijum Studio
 
Zadnji članci
Vrste i uzgajanje sl...
Proizvodjac za CO2 (...
Kozice za akvarijum ...
Lepljenje (pravljenj...
Kompakt Fluorescentn...
Postizanje efekta du...
Vodene paprati - Tip...
Filtracija u nature ...
T5 (HO) i T8 rasvjeta
Trimovanje biljaka u...
CO2 drop checker
Trimovanje stabljika...
Iwagumi - odrzavanje...
Alge i biljke
Iwagumi - kreiranje ...
Principi i tehnike u...
Iwagumi - principi p...
PPS-pro na?in doziranja
Odgovarajuce doziran...
Put do finalnog izgl...
Razvoj supstrata u "...
Identifikacija mahovina
Nature aquarium, aqu...
Tajne holandskog sti...
DIY Makroelementi st...
Principi aquascapinga
Low light biljni akv...
Biljke prednjeg plan...
Zid od mahovine
Dugorocno odrzavanje...
Filtracija u biljnom...
Metal halogena - MH ...
Drvo i bilje na njemu
Neocaridina denticul...
Rastvorljivost gasov...
EI sistem doziranja
Kontrola algi u bilj...
Cryptocoryne - prepo...
Znacaj mikro i makro...
DIY neonsko osvetljenje
Podloga u akvarijumu
Slama u borbi protiv...
Biotopski akvarijum ...
Supstrat za cvece ka...
Uzgoj biljaka u Hydr...
Aquascaping
Kamen i drvo - dekor...
Sezona biljaka
Razmnozavanje akvari...
Otvoren akvarijum
Osvetljenje za akvar...
Dodavanje CO2 u akva...
Makro i mikro elementi
Vrste algi
 
Akvarijum Centar 1, ADRESA: Ugrinovačka 116 f, Zemun, Beograd, PAK 200461, Srbija, TELEFON: 065 / 82 52 755 FAX: 065 / 82 52 755 EMAIL: akvarijumcentar1@gmail.com MATIČNI BROJ: 64401467 PIB: 109748569 RADNO VREME: radnim danima 10:00–20:00, subotom 10:00–16:00,