POČETNA ONLINE prodaja stari FORUM Tekstovi Galerija AKVARIJUM CENTAR FB stranica FB slike akvarijuma February 03 2023 08:42:25
Akvarijum Centar

 
Juwel akvarijumi
 
Ponuda ribica - cene

 
Baner

 
Atman EF-4

 
Izrada akvarijuma

 
Odgovarajuce doziranje CO2 za biljke koje zahtevaju CO2

Odgovaraju?e doziranje CO2 za biljke koje zahtevaju

jako osvetljenje u Nature akvarijumu


U Nature konceptu, CO2 se dodaje u akvarijumsku vodu da bi pospeio fotosintezu vodenih biljaka. Kada proces fotosinteze krene, nivo rastvorenog CO2 u vodi pada, pa samim time se pojavljuje i potreba za njegovim naknadnim dodavanjem. Pod jakim svetlom, proces fotosinteze je naro?ito ubrzan, ali sa potronjom rastvorenog CO2, usporava se i na kraju prestaje.

Ako bi u ovoj ta?ki procesa izvrili merenje pH vrednosti akvarijumske vode, ono bi pokazalo prili?nu alkalnost. Ovaj princip bi izgledao potpuno druga?ije ukoliko bi mala biljna masa bila posadjena u velikom akvarijumu; medjutim u slu?aju Nature koncepta, kada se velika koli?ina akvarijumskih biljka gusto sadi u akvarijumu, dodavanje CO2 se name?e kao esencijalni preduslov za pravilan razvoj i rast biljaka.

Biljke koje preferiraju jako osvetljenje, kao na primer Riccia i monopodijalne biljke generalno, ne?e imati potpun razvoj ukoliko im se ne obezbedi obilje svetla i adekvatano doziranje CO2. U ovom tekstu, bi?e re?i o na?inu uzgoja biljaka koje zahtevaju jako osvetljenje, kao i o potrebnoj koli?ini CO2 koji se dozira u akvarijumsku vodu.

articles: bane1.jpg

Na prvom mestu biljkama je potrebno obezbediti odgovaraju?u hranljivu podlogu, adekvatnu filtraciju i nivo osvetljenja, kao i ispravno doziranje CO2, bez obzira na to da li ?e va akvarijum biti dom biljkama koje preferiraju jako svetlo ili biljkama koje vie vole polusenku. Poto ste obezbedili navedene uslove svojim biljkama, formirali layout i rasporedili grane i kamenje u akvarijumu, moete pristupiti njihovom sadjenju i one ?e nakon nekog vremena po?eti da rastu i da se razvijaju.

Pod jakim osvetljenjem, biljke kojima ovaj nivo svetla odgovara, vri?e snanu fotosintezu i njihov rast ?e biti relativno brz. Medju biljkama koje se ?esto koriste pri formiranju Nature akvarijuma, ve?ina monopodijalnih biljaka, kao i Riccia, Glossostigma, Eleocharis parvula ili Echinodorus tenellus pripadaju navedenoj kategoriji biljaka. S druge strane, nivo fotosinteze je nii kod biljaka koje rastu u senci i one pokazuju tendenciju usporenog rasta. Ovoj kategoriji pripadaju mahovine, paprati i razne vrste Cryptocoryne-a. Navedene biljke se mogu saditi u senci grana, kamenja ili visokih biljaka, za razliku od biljaka koje zahtevaju jako svetlo kojima su potrebni delovi akvarijuma u kojima mogu uivati pod direktnim i jakim osvetljenjem.

Jednom kada je sadjenje biljaka gotovo, a akvarijum napunjen vodom i postavljeno osvetljenje iznad njega, pravi je trenutak da se zapo?ne i sa dodavanjem CO2. Biljke koje zahtevaju jako osvetljenje, vri?e poja?anu apsorpciju CO2 tokom fotosinteze, pa se time name?e i potreba za donekle pove?anim nivoom rastvorenog CO2 na samom startu. Da bi ste biljkama obezbedili snanu fotosintezu, a kao nagradu dobili brz i zdrav razvoj biljaka, treba se drati na?elnog pravila koncetracije CO2 od 20 mg/l akvarijumske vode. Iako danas postoje razni reagensi za odredjivanje koncetracije CO2 postoji laki i jednostavniji na?in: merenjem pH vrednosti vode periodi?no tokom dana. Kao to je i pomenuto ranije, prilikom fotosinteze koncetracija rastvorenog CO2 u vodi pada, pH vrednost raste, a voda postaje blago alkalna. S druge strane, dodavanjem CO2 u akvarijumsku vodu, pH po?inje da pada, samim tim sredina postaje kisela. Zahvaljuju?i prirodi ovih procesa koja uti?e na variranje pH vrednosti vode, moemo na jednostavan na?in i izvu?i zaklju?ak o koncetraciji rastvorenog CO2.

U Nature akvarijumu, potrebno je vriti aeraciju vode tokom no?i iz razloga spre?avanja hipoksije (nedostatak kiseonika). U slu?aju vode iz vodovodne mree koju ja koristim ( pH 7.2 do 7.6 ), pH vrednost u toku no?i generalno osciluje izmedju neutralne i donekle alkalne; sa po?etkom fotoperioda instaliranog osvetljenja po?ine se i sa dodavanjem CO2. Fotosinteza vodenih biljaka naro?ito postaje izraena nakon 4-5 ?asova od trenutka uklju?enja rasvete. Ako se merenje pH vrednosti akvarijumske vode pokae vrednost koja je za 0.4 do 0.8 manja od vrednosti koju smo izmerili pre uklju?ivanja osvetljenja (u naem slu?aju pH vrednost je oko 6.8) moemo izvu?i zaklju?ak da je koli?ina CO2 koji dodajemo adekvatna potrebama naeg akvarijuma. U skladu sa ovim, moete koristiti rastvore reagenasa, pH-metre ili ?ak reagense koje menjaju boju u zavisnosti od koncetracije CO2 da bi ste odredili i podesili potrebnu koli?inu CO2 koji dodajete u akvarijumsku vodu, koriste?i broja? mehuri?a na vaoj aparaturi kao referentnu osnovu. Kada je koli?ina CO2 koji dodajete adekvatna, Riccia ?e tokom fotosinteze proizvoditi mehuri?e kiseonika na vrhu svojih listova, dok ?e kod monopodijalnih biljaka proizvodnja kiseonika biti posebno obilato izraena. Ovi mehuri?i kiseonika koji se stvaraju na listovima vodenih biljaka dokaz su snane fotosinteze koja se odvija upravo pred vaim o?ima.

Budu?i da biljke koje preferiraju jako osvetljenje, generalno brzo rastu, u?estalo trimovanje se name?e kao neophodnost. Monopodijalne biljke je mogu?e formirati u prelepe bunove jedino trimovanjem, takodje je naro?ito vano trimovanje Riccia-je i to ve? u ranoj fazi razvoja biljke, jer ?e ova biljka sa poja?anom fotosintezom i stvaranjem mnotva mehuri?a kiseonika na povrini svojih listova, vrlo brzo zavriti na povrini vode. Kod akvarijuma koji su naseljeni biljkama kojima odgovara pove?ani nivo osvetljenja, posebna panja se mora posvetiti koli?ini CO2 koji se dodaje nakon trimovanja biljaka.

articles: bane2.jpg

Kada se biljna masa u akvarijumu trimovanjem biljaka smanji, i nivo fotosinteze, koji od te mase zavisi, se takodje smanuje. Iako je koli?ina CO2 koji se dodaje pre smanjenja biljne mase bila odgovaraju?a, nakon trimovanja biljaka se moe pokazati kao preterana i neadekvatna. Kada se tako neto dogodi potrebno je nivo rastvorenog CO2 u vodi prilagoditi novonastalim potrebama biljaka u vaem akvarijumu. Kako biljke nastavljaju sa svojim rastom, tako i nivo CO2 treba postepeno pove?avati u skladu sa njihovim potrebama i one ?e opet formirati prelepe guste bunove.

Tekst je preuzet iz Tropical Fish Hobbyst Magazine

www.tfhmagazine.com


Tekst preveo i adaptirao: Bane
Meni
ONLINE prodaja
stari FORUM
AKVARIJUM CENTAR
Akvarijum Centar
Izrada akvarijuma
Održavanje akvarijuma
Juwel akvarijumi
Slike akvarijuma
AKCIJE, AC
Akvarijumske ribice
3D pozadine
PostExpress
KATEGORIJE PROIZVODA - najprodavanije
Kompresori Resun LP
Kanister filteri za akvarijum
Pumpe za fontane
Tetra Diskus
Kvarcni pesak za akvarijum
Oprema za akvarijum
 
Prijava
Korisniko ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Zatraite novu OVDE.
 
Online
Gosti: 22
Nema članova prisutnih

Registrovanih: 2,771
Neaktiviranih članova: 0
Najnoviji: Akvarijum Studio
 
Zadnji članci
Vrste i uzgajanje sl...
Proizvodjac za CO2 (...
Kozice za akvarijum ...
Lepljenje (pravljenj...
Kompakt Fluorescentn...
Postizanje efekta du...
Vodene paprati - Tip...
Filtracija u nature ...
T5 (HO) i T8 rasvjeta
Trimovanje biljaka u...
CO2 drop checker
Trimovanje stabljika...
Iwagumi - odrzavanje...
Alge i biljke
Iwagumi - kreiranje ...
Principi i tehnike u...
Iwagumi - principi p...
PPS-pro na?in doziranja
Odgovarajuce doziran...
Put do finalnog izgl...
Razvoj supstrata u "...
Identifikacija mahovina
Nature aquarium, aqu...
Tajne holandskog sti...
DIY Makroelementi st...
Principi aquascapinga
Low light biljni akv...
Biljke prednjeg plan...
Zid od mahovine
Dugorocno odrzavanje...
Filtracija u biljnom...
Metal halogena - MH ...
Drvo i bilje na njemu
Neocaridina denticul...
Rastvorljivost gasov...
EI sistem doziranja
Kontrola algi u bilj...
Cryptocoryne - prepo...
Znacaj mikro i makro...
DIY neonsko osvetljenje
Podloga u akvarijumu
Slama u borbi protiv...
Biotopski akvarijum ...
Supstrat za cvece ka...
Uzgoj biljaka u Hydr...
Aquascaping
Kamen i drvo - dekor...
Sezona biljaka
Razmnozavanje akvari...
Otvoren akvarijum
Osvetljenje za akvar...
Dodavanje CO2 u akva...
Makro i mikro elementi
Vrste algi
 
Akvarijum Centar 1, ADRESA: Ugrinovačka 116 f, Zemun, Beograd, PAK 200461, Srbija, TELEFON: 065 / 82 52 755 FAX: 065 / 82 52 755 EMAIL: akvarijumcentar1@gmail.com MATIČNI BROJ: 64401467 PIB: 109748569 RADNO VREME: radnim danima 10:00–20:00, subotom 10:00–16:00,