POČETNA stari FORUM Tekstovi Galerija Pretraga AKVARIJUM CENTAR FB stranica FB slike akvarijuma Poručivanje robe October 19 2018 13:05:13
Akvarijum Centar

 
Juwel akvarijumi
 
Akvarijum Centar

 
Ponuda ribica - cene

 
Atman EF-4

 
Izrada akvarijuma

 
Baner

 
Iwagumi - principi postavljanja i tipovi kamenja

Iwagumi - principi postavljanja i tipovi kamenja

Kompozicija sa?injena od kamenja naziva se Iwagumi, to na japanskom zna?i ?grupa kamenja? ( Iwa - kamen, Gumi - grupa). To jest, Iwagumi ozna?ava grupu od dva ili vie kamenja koji ?ine kompoziciju.
Kod ure?enja japanskih bata postoji mnogo na?ina i stilova postavljanja kamenja koje je razvrstano na pet osnovnih tipova.
Kamenje predstavlja skelet japanske bate. Kada je ono dobro sloeno, ostali deo kompozicije dolazi sam od sebe.
Vano pravilo kod ure?enja japanske bate glasi: prvo se postavlja kamen, zatim drvo, i na kraju trava!
Ovaj princip se primenjuje i kod formiranja Nature akvarijuma.

articles: Zvero10.jpg

Pet osnovnih tipova kamenja:

1. Niski vertikalni - njihova osnova je ira, a kamen se suava ka vrhu.

2. Visoki vertikalni - njihova osnova je malo ira od vrha. Ovom kamenju treba paljivo birati mesto jer ono najvie odre?uje izgled celokupne kompozicije. Ispred njega nikada ne postavljati drugo kamenje.

3. Pljosnato kamenje - to je najkorisnije kamenje. U sloenim kompozicijama se koristi kao centralna ta?ka, a u ve?ini prostijih kompozicija slui da napravi prelaz izme?u vertikalno i horizontalno postavljenog kamenja u odnosu na liniju podloge i povrine vode.

4. Krakasto kamenje - ono je nepravilnog oblika, vrh je pljosnat i neto je iri od osnove. Ovo je najsloeniji tip kamena i vrlo je koristan jer se koristi i za povezivanje dva vertikalna sa dva horizontalno postavljena kamena kao i za objedinjavanje grupe kamenja sa granama drveta.

5. Polulee?e kamenje - po visini je izme?u pljosnatog i krakastog kamena, postavlja se tako da objedinjuje grupu kamenja i zato treba paljivo birati mesto na koje ?e biti postavljen.

Ovim tipovima se moe dodati i pomo?no kamenje, u nekoj koli?ini, koje ne mora da ispunjava gore pomenuta pravila, i ono se koristi da bi se upotpunila kompozicija.

Ovih pet osnovnih tipova imaju glavnu ulogu u formiranju odre?ene kompozicije. Koristi se uglavnom neparan broj kamenja tri,pet,sedam... U jednu grupu nikada ne treba stavljati kamenje razli?itih tipova. Mogu se formirati grupe kamenja, kao podgrupe, povezane tako da isti?u fokusnu ta?ku.
Npr. apsurdno je praviti grupu od dva niska vertikalna i jednog pljosnatog kamena. Umesto toga moe se sa?initi grupa od tri kamena, jednog niskog vertikalnog i dva pomo?na koja ne odstupaju mnogo po izgledu od glavnog. Zatim se moe napraviti druga grupa od polulee?eg kamenja. Ove dve grupe bi ?inile ve?u kompoziciju. Radi upotpunjavanja kompozicije moe se dodati neka koli?ina manjeg kamenja koje po izgledu ne li?i na neki od prethodno navedenih tipova.
Ovo objanjava glavni aspekt metode Takai Amana, bitno je da je raspored biljka pot?injen prvobitnom postavljanju kamenja. Treba napraviti reljef podloge i postaviti kamenje bez sa?enja biljaka. Ako je osnova odra?ena na pravi na?in, moemo se nadati lepom akvarijumu.

Pravila postavljanja kamenja po Amanu:

- Uvek koristiti neparan broj kamenja;
- Ne koristiti kamenje iste veli?ine i istog oblika;
- Ne koristiti kamenje razli?ite boje, razli?ite teksture;
- Ne koristiti kamenje koje u tom pogledu protivre?i svojoj svrsi;
- Ne postavljati kamenje u neuravnoteen i neprirodan poloaj;
- Ne postavljati kamenje u jedan red, koristiti princip Sanzon Iwagumi.

1. Kamenje se grupie. Moe postojati vie grupa. Koristiti samo jedan od pet osnovnih tipova kamenja u jednoj grupi. Pomo?no kamenje svake grupe se po obliku razlikuje od glavnih i dopunjuje ih.

2. Grupe kamenja, obi?no 2-3 komada jednog tipa u grupi, mogu biti objedinjene u ve?u kompoziciju radi isticanja fokusne ta?ke.

3. U grupu se moe stavljati 2-3 komada kamena istog tipa koji se ne razlikuju mnogo po veli?ini. To ?e biti muki i enski kamen.

4. Ne koristiti ote?eno ili slomljeno kamenje;
Ne koristiti kamenje ?iji je vrh ve?i od osnove, osim ako je u pitanju krakasto kamenje;
Kamenje vertikalno po svojoj prirodi ne stavljati u horizontalni poloaj i obrnuto;
Ne meati zaobljeno kamenje sa kamenjem otrih ivica;
Ne stavljati kamenje tako da osa simetrije kamena stoji pod pravim uglom u odnosu na stranice aq

Princip - Sanzon iwagumi

Kod ovog na?ina formiranja Iwagumi-ja, bilje i kamenje se postavljaju po principu japanske batenske umetnosti Sanzon iwagumi. Naj?e?e se u jednoj grupi koristi 2-3 kamena.

Kamenje se raspore?uje u obliku trougla. Najve?i kamen se postavlja malo ispred, a drugi kamen po veli?ini, desno iza njega. Najmanji kamen se stavlja levo pozadi. Udaljenost izme?u dva ve?a kamena treba proporcionalno biti 2 : 3 u odnosu na udaljenost najmanjeg od najve?eg kamena. Kamenje se po istom principu moe postavljati tako da najve?i bude pozadi, a dva manja napred - levo i desno. Ako se koristi vie kamenja, drugu grupu treba formirati po istom principu. Kamenje iz druge grupe ne treba biti iste veli?ine i oblika kao kamenje prethodne grupe. Dve grupe treba me?usobno povezati.

 

articles: Zvero11.gif

articles: Zvero12.gif

*Na slici se vide tri grupe kamenja koje su me?usobno povezane i ?ine jednu harmoni?nu celinu

Po tom principu se sade i biljke tako da zamiljeni trouglovi biljaka budu isprepletani sa zamiljenim trouglovima kamenja. Grupe biljaka se sade tako?e u neparnom broju. Kada grupiemo kamenje razli?itih veli?ina, veoma je bitno da to izgleda kao jedna celina, i svi oni trebaju biti usmereni u istom pravcu.
Glavno pravilo Iwagumi-ja je da sve treba izgledati povezano, neisprekidano, harmoni?no...

Tekst preuzet sa: http://amania.110mb.com/

Preveo i adaptirao: Zveroguter

 

Meni
stari FORUM
AKVARIJUM CENTAR
Akvarijum Centar
Izrada akvarijuma
Održavanje akvarijuma
Juwel akvarijumi
Slike akvarijuma
AKCIJE, AC
Akvarijumske ribice
3D pozadine
PostExpress
KATEGORIJE PROIZVODA - najprodavanije
Kompresori Resun LP
Kanister filteri za akvarijum
Pumpe za fontane
Tetra Diskus
Kvarcni pesak za akvarijum
Oprema za akvarijum
 
Prijava
Korisniko ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Zatraite novu OVDE.
 
Online
Gosti: 70
Nema članova prisutnih

Registrovanih: 2,771
Neaktiviranih članova: 0
Najnoviji: Akvarijum Studio
 
Zadnji članci
Vrste i uzgajanje sl...
Proizvodjac za CO2 (...
Kozice za akvarijum ...
Lepljenje (pravljenj...
Kompakt Fluorescentn...
Postizanje efekta du...
Vodene paprati - Tip...
Filtracija u nature ...
T5 (HO) i T8 rasvjeta
Trimovanje biljaka u...
CO2 drop checker
Trimovanje stabljika...
Iwagumi - odrzavanje...
Alge i biljke
Iwagumi - kreiranje ...
Principi i tehnike u...
Iwagumi - principi p...
PPS-pro na?in doziranja
Odgovarajuce doziran...
Put do finalnog izgl...
Razvoj supstrata u "...
Identifikacija mahovina
Nature aquarium, aqu...
Tajne holandskog sti...
DIY Makroelementi st...
Principi aquascapinga
Low light biljni akv...
Biljke prednjeg plan...
Zid od mahovine
Dugorocno odrzavanje...
Filtracija u biljnom...
Metal halogena - MH ...
Drvo i bilje na njemu
Neocaridina denticul...
Rastvorljivost gasov...
EI sistem doziranja
Kontrola algi u bilj...
Cryptocoryne - prepo...
Znacaj mikro i makro...
DIY neonsko osvetljenje
Podloga u akvarijumu
Slama u borbi protiv...
Biotopski akvarijum ...
Supstrat za cvece ka...
Uzgoj biljaka u Hydr...
Aquascaping
Kamen i drvo - dekor...
Sezona biljaka
Razmnozavanje akvari...
Otvoren akvarijum
Osvetljenje za akvar...
Dodavanje CO2 u akva...
Makro i mikro elementi
Vrste algi
 
Akvarijum Centar 1, ADRESA: Ugrinovačka 116 f, Zemun, Beograd, PAK 200461, Srbija, TELEFON: 065 / 82 52 755 FAX: 065 / 82 52 755 EMAIL: akvarijumcentar1@gmail.com MATIČNI BROJ: 64401467 PIB: 109748569 RADNO VREME: radnim danima 10:00–20:00, subotom 10:00–16:00,