POÄŚETNA ONLINE prodaja stari FORUM Tekstovi Galerija AKVARIJUM CENTAR FB stranica FB slike akvarijuma February 03 2023 07:34:37
Akvarijum Centar

 
Juwel akvarijumi
 
Ponuda ribica - cene

 
Baner

 
Atman EF-4

 
Izrada akvarijuma

 
Dodavanje CO2 u akvarijum

Ova tema je posve?ena, kako se i iz samog  naslova naslu?uje, razbijanju tabu tema oko dodavanja CO2 u vodu, zna?i bi?e objašnjena neka od osnovnih pitanja: Da li dodavati CO2, na koji na?ina ga dodavati, da li prekidati rad CO2 reaktora preko no?i i na sva ostala pitanja koja se ti?u pitanja na ovu temu. Samim biljkama je CO2 potreban da bi uz pomo? svetla vršile proces fotosinteze ?iji je nusprodukt nastanak kiseonika O2 koji je potreban za život svih živih bi?a. Bez neke minimalne koli?ine CO2 u vodi naše biljke bi bile uskra?ene za vršenje normalnog procesa metabolizma i iz tog razloga biljke se ne bi normalno razvijale, samim tim bi došlo do odumiranja delova, na kraju umiranje i same biljke. Same ribe i ostali organizmi (ra?i?i, puževi) koji se nalaze u akvarijumu tako?e doprinose u vršenju samog procesa dodavanja CO2. Ribe samim svojim disanjem troše O2 iz vode u procesu disanja dobija se CO2, ali sta se desava no?u kada je svetlo ugašeno? No?u i same biljke troše O2 koji su same pravile u toku dana pod svetlom u procesu fotosinteze. Tako da je pitanje oko dodavanja CO2 tokom no?i diskutabilno i postoje opozitna mišljena oko ovog pitanja.


Postoje razli?ita mišljenja i oko dodavanja CO2 u vodu, neki smatraju da je obavezan, dok neki smatraju da se biljni akvarijumi mogu održavati bez CO2, sa velikom karbonatnom tvrdo?om. CO2 je neophodan za rast biljaka i nezahtevne biljke ga koriste kroz  atmforski CO2, koji naravno postoji u vazduhu u koncentraciji od 0.003%. Koja je stvarna pri?a dodavanja CO2 i zahtevnih biljaka? Odgovor na ovo pitanje ležu u osvetljenju, što bi reklo da zahtevnije biljke, obi?no traže ja?e osvetljenje, a samim tim potreba za hranljivim materijama i CO2 je ve?a.


Dodavanjem jakog osvetljenja, mi ustvari ubrzavamo proces fotosinteze, jer pod ja?im svetlom, biljke mnogo brže napreduju, ali zahtevaju ve?e koli?ine CO2 i hranljivih materija, što se mi trudimo vešta?kim putem da nadomestimo. Zna?i slobodno možemo re?i: ja?e osvetljenje-ubacivanje CO2 je potrebno, slabije svetlo-ubacivanje CO2 je nepotrebno. Uvek se moraju uskladiti parametri kao što su hranljive materije, osvetljenje i CO2, jer možemo imati prelep akvarijum i bez dodavanja CO2, ali onda moramo zaboraviti na zahtevne biljke i napraviti naše okruženje sa slabo zahtevnim biljkama, što je itekako izvodljivo. Zna?i morate se odlu?iti za tip biljnog akvarijuma, a zatim odredite, da li je potrebno dodavanje CO2 u tom tipu akvarijuma.

Što se ti?e dodavanja CO2, kod nas se obi?no dodaje putem DIY CO2 sistema i ovakav na?in nije baš najsre?nije rešenje, ali nema svako mogu?nosti za kupovne CO2 sisteme, tako da moramo biti ekstremno oprezni sa DIY sistemom, jer možemo veoma lako napraviti pomor riba u akvarijumu i ovde ve? možemo re?i da dodavanje CO2 no?u putem DIY sistema nije preporu?ljivo i ne bi ga trebalo dozirati tokom no?i. Što se ti?e kupovnih sistema, tu je ve? druga pri?a i oni obi?no imaju digitalne Ph kontrolere koji putem elektro ventila i pH sondi održavaju ve? zadate parametre, tako da je dodavanje CO2 tokom no?i sasvim izvodljivo. Da bi dodavanje bilo sigurno tokom no?i potrebne su vam neke od navedenih stvari:
 
- Boca u kojoj se nalazi kompresovan CO2
- Ventilna grupa sa kojom se dozira ujedna?eno dodavanje CO2 u vodu
- Difuzor ili Reaktor (Služi za razbijanje mehurova i lakšeg rastvaranja CO2 vodi)
- Tester Drop checker (Služi za merenje koncentracije rastvorenog CO2 u vodi)

Iz ove pri?e ?emo izostaviti digitalni pH kontroler, koji je povezan sa elektro ventilom, jer nas njegova cena udaljava od gotovih CO2 sistema.


VENTILNA GRUPA

articles: co2.jpg
Ventilna grupa se odnosi na precizno doziranje CO2 i obi?no se sastoji od izuzetno preciznih igli?astih ventila, koji nam omogu?avaju finu regulaciju protoka i jedna je od najbitnijih stavki CO2 sistema koji rade sa kompresovanim CO2.


DIFUZOR

articles: Stakleni_difuzor.jpg
Difuzor se u ovom slu?aju odnosi na efikasno ?razbijanje? CO2 mehurova, jer moramo obratiti na efiksno rastvaranje CO2 u vodi. Jedan od naj?eš?e korištenih difuzora kod nas, su obi?ni raspršiva?i, dok u svetu je najpoznatiji Amanov stakleni difuzor, koji veoma efikasno rastvara CO2, za razliku od obi?nih raspršiva?a.


REAKTOR

articles: Reaktor.jpg
Reaktor se takodje odnosi na efikasan na?in rastvaranja CO2 u vodi i naj?eš?e koriš?en reaktor na ovim prostorima je takozvani Bell reactor, odnosno ise?ak gornjeg dela plasti?ne flaše koji stoji u akvarijumu i sakuplja mehuri?e koji izlaze iz difuzora i time zadržava CO2 ispod vode i time podsti?e samo rastvaranje. Jedan od najefikasnijih DIY reaktora je Power head, odnosno motorna pumpma, koja elisom razbija mehur, na 1000 malih mehuri?a i time se dobija efekat magle, koji ?e biti objašnjen u nekom od slede?ih tekstova. Postoje tzv. fliper reaktori, koji rade po principu merdevina i jedan od solidnih na?ina rastvaranja CO2, mada ga treba izbegavati, jer ?e biti pri?e o usvajanju magle od strane biljaka.  


TESTER DROP CHECKER


Ovi testeri stoje u akvarijumu i služe za prikazivanje ta?ne koncentracije CO2 u akvarijumu i ovo je nešto gde ne treba štedeti. Svako treba imati ovakav na?in merenja, jer pH i kH testeri nisu baš pouzdani, jer putem kH i pH saznajemo koncentraciju CO2 u vodi, ali ako posedujete digitalni pH metar, možete dobiti prciznije rezultate.

Pre dodavanja treba obratiti pažnju na neke parametre vode, jer od toga nam zavisi kako ?e se ponašati CO2 u sitemu, jer ako imamo meku vodu, CO2 ?e mnogo lakše zasititi sistem i može do?i do naglog pada pH vrednosti, koji može dovesti do pomora u akvarijumu. Što se ti?e karbonatnog pufera, on predstavlja branik koji nas ??uva? od naglog pada pH vrednosti, tj. ponaša se kao sundjer koji upija, ali kada se ?sundjer natopi?, može do?i do brzo pada pH vrednosti i eto nama pomora riba. KH je u direktnoj vezi sa koncentracijom CO2, ali u zavisnosti i sa pH vrednostima. Možemo re?i da je veoma važno znati sve parametre, pre po?etka dodavanja CO2, da bi bili sigurni u to što radimo, jer CO2 nije za igranje i ukoliko ne znate šta radite, raspitajte se na forumu, da od iskusnijih ?lanova dobijete savet.


Preporu?ljiva koncentracija je oko 20mg po litru, ali ako želite da izbegnete crnu algu, pove?ajte koncentraciju od 30-40 mg po litru. Ribe podnose ove koli?ine, ali nemojte da preterujete, jer ?e ih koncentracija preko 90mg po litru usmrtiti. Možemo slobodno re?i da koncentracija CO2 preko 40mg po litru ne donosi dobro u akvarijumu, a i samim biljkama najviše odgovaraju koncentracije od 20-30mg po litru, ali ve?e koncentracije manje pogoduju algama, tako da se treba pridržavati koncentracije do 40mg.


Na kraju možemo zaklju?iti da možete napraviti prose?no ubiljen akvarijum i da je mogu?e napraviti balans u odnosu izmedju  biljaka riba, osvetljenja i da NEMATE POTREBE ZA DODATNIM UBACIVANJEM CO2, dok nasuprot tome ako želite više vrsta zahtevnih biljaka IMATE POTREBU ZA DODAVANJEM CO2, ali treba obratiti pažnju i na hranljive materije, podlogu, filtraciju, temperaturu, redovne zamene vode i što je najvažnije osvetljenje.


Posle ?itanja ovog teksta nemojte da se nosite mišlju da ?e dodavanjem CO2 biljke bujati, da ne?ete imati požutele listove i da ?e biljke prestati da venu, jer ako ne ispunite malopredjašnje uslove, CO2 vam ne?e mnogo pomo?i.

Meni
ONLINE prodaja
stari FORUM
AKVARIJUM CENTAR
Akvarijum Centar
Izrada akvarijuma
OdrĹľavanje akvarijuma
Juwel akvarijumi
Slike akvarijuma
AKCIJE, AC
Akvarijumske ribice
3D pozadine
PostExpress
KATEGORIJE PROIZVODA - najprodavanije
Kompresori Resun LP
Kanister filteri za akvarijum
Pumpe za fontane
Tetra Diskus
Kvarcni pesak za akvarijum
Oprema za akvarijum
 
Prijava
Korisničko ime

LozinkaZaboravili ste lozinku?
Zatražite novu OVDE.
 
Online
Gosti: 19
Nema ÄŤlanova prisutnih

Registrovanih: 2,771
Neaktiviranih ÄŤlanova: 0
Najnoviji: Akvarijum Studio
 
Zadnji ÄŤlanci
Vrste i uzgajanje sl...
Proizvodjac za CO2 (...
Kozice za akvarijum ...
Lepljenje (pravljenj...
Kompakt Fluorescentn...
Postizanje efekta du...
Vodene paprati - Tip...
Filtracija u nature ...
T5 (HO) i T8 rasvjeta
Trimovanje biljaka u...
CO2 drop checker
Trimovanje stabljika...
Iwagumi - odrzavanje...
Alge i biljke
Iwagumi - kreiranje ...
Principi i tehnike u...
Iwagumi - principi p...
PPS-pro na?in doziranja
Odgovarajuce doziran...
Put do finalnog izgl...
Razvoj supstrata u "...
Identifikacija mahovina
Nature aquarium, aqu...
Tajne holandskog sti...
DIY Makroelementi st...
Principi aquascapinga
Low light biljni akv...
Biljke prednjeg plan...
Zid od mahovine
Dugorocno odrzavanje...
Filtracija u biljnom...
Metal halogena - MH ...
Drvo i bilje na njemu
Neocaridina denticul...
Rastvorljivost gasov...
EI sistem doziranja
Kontrola algi u bilj...
Cryptocoryne - prepo...
Znacaj mikro i makro...
DIY neonsko osvetljenje
Podloga u akvarijumu
Slama u borbi protiv...
Biotopski akvarijum ...
Supstrat za cvece ka...
Uzgoj biljaka u Hydr...
Aquascaping
Kamen i drvo - dekor...
Sezona biljaka
Razmnozavanje akvari...
Otvoren akvarijum
Osvetljenje za akvar...
Dodavanje CO2 u akva...
Makro i mikro elementi
Vrste algi
 
Akvarijum Centar 1, ADRESA: Ugrinovačka 116 f, Zemun, Beograd, PAK 200461, Srbija, TELEFON: 065 / 82 52 755 FAX: 065 / 82 52 755 EMAIL: akvarijumcentar1@gmail.com MATIČNI BROJ: 64401467 PIB: 109748569 RADNO VREME: radnim danima 10:00–20:00, subotom 10:00–16:00,